نوبرانه 3 (ارتباط گرفتن) 0

نوبرانه 3 (ارتباط گرفتن)

اگر نوشته‌ خوبی در جیب داشته باشید، خیلی زود با آدم‌ها ارتباط می‌گیرد.

مفید فایده 0

مفید فایده

سخنرانی کارشناسان دربارۀ مقاوم‌سازی ساختمان‌ها مفید فایده نبود.

اما بااین‌حال 0

اما بااین‌حال

«اما بااین‌حال»، «اما به‌هرحال»، «اما باوجوداین» و ... حشوند.

نوبرانۀ 2 (گرته‌برداری معنادار) 0

نوبرانۀ 2 (گرته‌برداری معنادار)

معنای اول و پرکاربرد واژۀ meaningful، «معنادار» است؛ اما معنای دیگری هم دارد.

فعل‌های پشت‌سرهم 0

فعل‌های پشت‌سرهم

اگر پس از جملۀ پایه، چند جملۀ پیرو بیاید، ممکن است افعال همۀ آن‌ها پشت‌سرهم قرار بگیرد و فهم عبارت را دشوار کند.

خدمت و خیانت رسانه‌ها 0

خدمت و خیانت رسانه‌ها

تلویزیون، رادیو، روزنامه و ... تأثیر شگرفی بر پاسداری از زبان دارند.

نوبرانه 0

نوبرانه

برای هگل، اخلاقی زیستن براساس عشق، نخستین بار در مسیحیت متجلی شد.